Evitar les plagues en entorns alimentaris

Les instal·lacions on es produeixen o manipulen aliments son propenses a tenir plagues ja que la seva supervivència i capacitat per infestar un entorn es basa en la disponibilitat de menjar, aigua i refugi.

Per protegir els aliments de les plagues és molt recomanable establir un programa de control integrat de plagues, en el qual s’avaluen les àrees de risc i s’estableixen estratègies de control que inclouen la millora de les condicions higièniques, la utilització de mètodes d’exclusió de la plaga i la manipulació de l’hàbitat.

L’empresa alimentaria i els seus treballadors poden realitzar certes tasques per evitar les plagues. A l’interior de les instal·lacions s’han de tenir en compte alguns aspectes: Primer de tot, s’han d’evitar els possibles accessos des de l’exterior, segellant punts de subministrament d’aigua o electricitat i utilitzant filtres als desaigües per evitar l’accés a través de les canonades. També és imprescindible prevenir la humitat i mantenir tots els racons de sota i darrera de la maquinària accessibles de manera que hi pugui haver una bona higiene regularment. Serà més complicat que la plaga proliferi si aquesta no troba aliment ni aigua; per tant, una bona higiene és primordial per mantenir les instal·lacions sense plagues. A més, evitarem que aquestes trobin amagatalls i proliferin fent rotació dels productes emmagatzemats i mantenint-los en envasos hermètics.

Per altra banda, s’hauran de mantenir les àrees exteriors en bon estat de manteniment, la qual cosa farà menys probable que les plagues acabin entrant a l’interior; així com el sostre, punt habitual d’entrada d’aus, rosegadors i insectes. S’han de mantenir les portes tancades mentre sigui possible i instal·lar portes amb tires de vinil com a barreres addicionals quan les portes hagin d’estar obertes. La il·luminació exterior també pot ser un focus d’atracció per insectes voladors nocturns, per tant s’haurien d’allunyar aquests punts de llum de l’edifici. També és recomanable tallar branques i plantes de l’entorn, almenys a un metre de distància de la instal·lació, per evitar possibles punts de nidació o d’aliment; així com eliminar l’aigua estancada. Un altre punt conflictiu a l’exterior són els contenidors d’escombraries i àrees d’eliminació de residus, les quals s’han de mantenir adequadament per evitar la proliferació de formigues, mosques, paneroles o rates que podrien acabar proliferant a l’interior de les instal·lacions.

Per tant, és molt important mantenir les instal·lacions netes, ordenades i ben il·luminades per evitar la presència de plagues, ja que d’aquesta manera els insectes i rosegadors no tenen accés a menjar, aigua o refugi, i com a conseqüència, no s’hi estableixen ni proliferen. I, en el cas que hi hagi una infestació, serà molt més fàcil detectar-la i controlar-la.

Pautes d’higiene i seguretat alimentària contra el COVID-1 9 a treballar en empreses de restauració, Basque Culinary Center i Eurotoques

Es van iniciant les fases de desconfinament i la progressiva reactivació d’algunes activitats de la restauració, de manera que la higiene i la seguretat alimentària seran una de les grans prioritats de el sector de l’hostaleria. A falta, de moment, d’un protocol higienicosanitari oficial publicat, destaquem la guia Pautes d’higiene i seguretat alimentària contra el COVID-1 9 a treballar en empreses de restauració, elaborada pel Basque Culinary Center i Eurotoques.

A l’inici de la progressiva reactivació de les activitats comercials que estaven suspeses per l’actual crisi sanitària, la seguretat alimentària i la higiene seran unes de les grans prioritats per a la restauració en la nova normalitat, i requeriran unes mesures que afectaran tots els protocols de treball, tant a les sales com a la cuina, per evitar al màxim els riscos de contagi.

Fins al moment, no s’ha publicat una guia oficial de mesures higienicosanitàries específica per al sector restauració. No obstant això, el Basque Culinary Center i Eurotoques han elaborat, en base als coneixements actuals disponibles sobre el Covid-19, un document amb pautes d’higiene i seguretat alimentària contra el Covid-19 per treballar en empreses de restauració, d’interès per a professionals o estudiants de sector.

La guia es disposa en quatre apartats:

  1. Com es transmet el COVID-19 (Coronavirus)?
  2. Es transmet el COVID-19 pels aliments?
  3. Guia de bones pràctiques d’higiene per a les persones que treballaran en el sector de l’hostaleria.
  4. Que haurien de fer les empreses de restauració per començar a treballar després de la quarantena?

Algunes de les recomanacions que es detallen en el document són adquirir hàbits de treball que permetin mantenir la distància entre persones i la realització d’accions formatives. Recuperar la confiança amb bones pràctiques d’higiene i desinfecció adequades als riscos derivats de l’Covid-19 en el manteniment de superfícies, estris, espais i en la manipulació dels aliments.

Accés a la descarrega del document en pdf.

Desinfecció permanent

Des de CÈNTRIC us oferim el servei de desinfecció permanent. Utilitzem un producte que es manté actiu durant un llarg període de temps, anul·lant de forma continuada el creixement de microorganismes (virus, bacteris i fongs) inclosos els Coronavirus.

El procés de desinfecció s’activa amb la llum i els seus efectes es mantenen actius durant períodes llargs de temps, prevenint possibles afectacions futures.

És un producte innocu, completament segur per la nostra salut i la del medi ambient.

Es pot aplicar a tot tipus d’instal·lacions i superfícies: hospitals, residències geriàtriques, hotels, bars i restaurants, oficines, locals comercials, establiments alimentaris, vials i mobiliari urbà, etc.

Des que es va reconèixer el primer brot per Coronavirus al sud de la Xina a finals de febrer del 2003, s’han utilitzat minerals semiconductors reforçats per la llum com a alternativa als desinfectants químics convencionals per combatre aquest virus i afavorir la salut humana i l’entorn.

Després de la recerca exhaustiva de minerals amb aquestes capacitats, les concentracions òptimes i sinergies d’aquests, s’obté aquest tractament líquid per a tot tipus d’instal·lacions, a base de minerals semiconductors innocus i no degradables, que en combinació amb una font lumínica (natural o artificial) elimina permanentment qualsevol tipus de virus, bacteri o fong. Així mateix, conté components per garantir l’adhesió d’aquests minerals i proporcionar una gran durabilitat del tractament.

Aquest desinfectant permet que en combinació de la llum (natural o artificial) s’activi la funció d’oxidació-reducció de la solució mineral aplicada, la qual produeix peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) destruint així qualsevol tipus de virus, bacteri o fong. De manera que les concentracions d’aquests microorganismes es redueixen dràsticament després de l’exposició al desinfectant durant 40 minuts.

La solució líquida cobreix els porus de totes les superfícies tractades, fent que aquests minerals hi quedin adherits. Això permet que la reacció es mantingui activa aconseguint inhibir posteriors afectacions.

El procés de desinfecció, per tant, s’activa amb la llum i els seus efectes es mantenen durant períodes llargs de temps des de la seva aplicació. És per això que, a diferència d’altres productes es pot mantenir sempre actiu anul·lant de forma permanent el creixement de virus o  bacteris. 

Es pot aplicar a tot tipus d’instal·lacions i superfícies sense variar la seva eficàcia, tant en espais públics oberts, com en instal·lacions i  equipaments tancats (hospitals, residències geriàtriques, hotels, bars i restaurants, oficines, locals comercials, vials, parcs, mobiliari urbà, etc). A més, resulta completament innocu pels animals i els éssers humans ja que no és tòxic i és totalment segur per la salut i pel medi ambient.

La importància de realitzar una desinfecció de xoc per Coronavirus

La desinfecció de xoc d’ambients i superfícies és especialment recomanable per empreses i organitzacions amb constant afluència de gent, i sobretot, en àrees on es té constància que hi ha hagut alguna persona amb Covid-19, ja que els bioaerosols generats per persones infectades a través de l’aparell bucal i respiratori contenen també aquest virus. Es tracta de petites partícules, sobretot de saliva, que s’emeten al esternudar, tossir i fins i tot parlar, i que passaran directament a adherir-se a les superfícies o bé suraran un temps per l’ambient.

Els bioaerosols poden entrar en contacte directe amb una altra persona; per exemple, amb aquella persona amb la qual s’està conversant; en contacte directe amb una superfície pròxima, per exemple, una taula de treball que quedarà contaminada; o poden quedar en suspensió a l’ambient durant un temps fins dipositar-se en alguna superfície, que també quedarà contaminada.

Sabem que el virus pot romandre actiu des de minuts fins a alguns dies a les superfícies, per tant, en el segon i tercer cas és on la desinfecció d’ambients i superfícies adquireix tot el sentit i es fa necessària en espais on hi hagi hagut una persona infectada.

Els desinfectants utilitzats són eficaços i segurs, i de reconeguda eficàcia contra virus, i específicament contra els coronavirus, així com també és determinant que la tècnica d’aplicació sigui l’adequada a la zona a tractar.

Es realitzarà una aplicació directa en superfícies accessibles per polvorització o mitjançant un drap d’un sol ús amb desinfectant, a totes aquelles superfícies accessibles directament per les persones (superfícies d’equips informàtics, de taules, cadires, poms de porta, armaris, i altre mobiliari accessible); o una aplicació indirecta en superfícies de difícil accés, mitjançant tècniques de nebulització en fred per a una bona distribució de l’aerosol desinfectant, arribant a racons, cantonades i zones de difícil accés que, per la ubiqüitat del virus, poden actuar de reservori. És important una bona distribució de la boira, el que implica utilitzar ventiladors addicionals per igualar la deposició del desinfectant en totes les superfícies.

El coronavirus és poc resistent als desinfectants, el que és important és que el desinfectant arribi a totes les superfícies a tractar. Realitzant aquesta desinfecció eliminarem la contaminació de totes les superfícies i així aconseguirem “posar el comptador a zero” en llocs on hi ha hagut un cas de coronavirus.

Pel que fa a la “durada” de la desinfecció, no hi ha protecció contra una reinfestació posterior a causa de la presència d’un nou malalt portador de Coronavirus. Haurem de tenir unes bones pràctiques preventives, estar atents al que ens diguin les autoritats sanitàries dia a dia, i entendre la importància d’una desinfecció adequada i professional que ajudarà, sens dubte, a la contenció de la pandèmia i tornar a disposar d’unes instal·lacions segures.

Desinfecció de tot tipus d’instal·lacions

Des de CÈNTRIC us podem oferir el servei de desinfecció per eliminar tot tipus de virus incloent el virus de la grip i el coronavirus.

HEXAFLUMURON, líder en l’eliminació de colònies de tèrmits

HEXAFLUMURON, el biocida del sistema SENTRITECH que utilitzem a CÈNTRIC, líder en l’eliminació de colònies de tèrmits.

El sistema SENTRITECH està registrat per Espanya, França i Portugal per al seu ús en el control de tèrmits. La seva matèria activa, l’hexaflumuron, està aprovada com a substància biocida per la UE, que confirma la seva eficàcia en el control de tèrmits, actuant com a insecticida inhibidor de creixement.

Després de 30 anys que l’hexaflumuron s’utilitza en el control de tèrmits subterranis, actualment el sistema SENTRITECH és líder en l’eliminació de colònies de tèrmits als EUA, Espanya, França i en molts altres països de tots els continents.

Aquesta matèria activa patentada del sistema SENTRITECH, es va aprovar com a biocida a Europa per primera vegada el 1998, i el desembre de 2014 va ser inclosa en el Registre oficial de biocides per al seu ús en tot l’àmbit de la UE. D’aquesta manera s’especifica el seu ús contra tèrmits en esquers, i confirma la seva eficàcia contra totes les espècies de Reticulitermes (flavipes, grassei i bayulensis) presents a Europa.

CONGRÉS EXPOCIDA IBERIA 2020

Cèntric Control de plagues ha participat al Expocida Iberia 2020

Resultats obtinguts de l’enquesta de valoració pels nostres serveis

Ens complau informar-vos dels resultats obtinguts de l’enquesta realitzada per valorar els nostres serveis durant el passat any 2019.

                Llegenda: 1 (Insuficient) / 2 (Poc satisfactori) / 3 (Satisfactori) / 4 (Bé) / 5 (Molt bé).

Cèntric Plagues ha obtingut el Certificat de Qualitat ISO 9001

Ens complau comunicar-vos que durant aquest any, a CENTRIC s’ha realitzat amb èxit l’auditoria per a l’obtenció del Certificat de Qualitat ISO 9001:2015 per l’empresa SGS. Els resultats de l’auditoria han sigut satisfactoris i podem anunciar-vos que hem obtingut la certificació ISO 9001 per la qualitat dels nostres serveis de control de plagues.

Aquest projecte de certificació ISO el vam iniciar l’any 2015 com a una iniciativa per a la millora en la qualitat dels nostres processos i serveis. Seguint una línia de progrés continu aquesta és una aposta més de CENTRIC per millorar la satisfacció dels nostres clients i la participació activa en la millora contínua en matèria de qualitat i medi ambient.