El control de plagues és cada vegada més necessari a empreses, comunitats i llars.

És important triar un bon servei que pugui controlar qualsevol tipus de plagues, una empresa amb molts anys d’experiència en aquest camp,  servei professional i un equip eficient.

 Alguns signes de la presència de plagues

Alguns indicis poden mostrar clarament que els nostres edificis estan sent envaïts per una plaga. Aquests són alguns dels principals:

  • Residus fecals d’animals petits.
  • Sorolls estranys.
  • Si veieu rates o paneroles (o restes de nius), potser no ser les úniques de l’edifici.
  • Hi ha restes de serradures al costat de les portes o fustes.
  • Cables rosegats.

Plagues: danys greus a la comunitat

A més dels danys estructurals i materials, aquestes plagues també poden causar infeccions i problemes de salut als residents  i treballadors de l’edifici, per la qual cosa és urgent eliminar-les al més aviat possible. Si no es controla a temps, aquestes plagues poden causar danys molt greus. Per exemple, mossegan cables que poden causar curtcircuits, paneroles i rosegadors que poden transmetre malalties,rosegadors i insectes que poden danyar els aliments…

Les inspeccions periòdiques poden prevenir més danys

En aquest sentit, la prevenció és millor que curar. El cas és que el control i prevenció de plagues és obligatori per a comerços com bars, cafeteries, fleques, restaurants, pubs, herbolaris, supermercats, botigues d’alimentació,  etc., però no està de més als habitatges, sobretot a l’hora d’observar els primers signes de la presència de plagues.

Poden estar a qualsevol lloc

Si aquest problema no es resol a temps, aquests invasors desagradables es multiplicaran de manera incontrolable, la qual cosa probablement provocarà la intrusió de tots els habitatges de l’edifici. Per exemple, les paneroles poden entrar a través de qualsevol buit. D’altra banda, les rates tenen la capacitat d’entrar des de la claveguera a través del baixant. Totes les plagues poden arribar a la casa des de qualsevol esquerda.  No hi ha dubte que les revisions periòdiques són ideals per evitar els danys que aquestes plagues poden causar. A més, poden colar-se en jardins, terrasses, ascensors, aparcaments  i altres llocs, per la qual cosa aquest tipus de revisió l’han de fer professionals.