A CÈNTRIC disposem de tots els requisits que exigeix la Generalitat de Catalunya:

 • Inscripció en el Registre Oficial d´Establiments i Serveis Plaguicides amb el nº 00106CAT-SGI.
  Subclau d’inscripció per tractaments a tercers per la prevenció i control de la legionel·losi amb el Núm. ROESP: 5193CAT-LgGi.

 • Personal qualificat i amb els carnets DDD de manipulació de plaguicides corresponents.
 • Utilitzem exclusivament productes plaguicides homologats i registrats per el Ministeri de Sanitat i Consum i la Direcció General de la Salut Pública.

Des de CÈNTRIC oferim serveis a diferents sectors entre els quals figuren:

 • Hostaleria: bars, restaurants, serveis de càtering, etc.
 • Indústria alimentària: obradors industrials, càrniques, magatzems, etc.
 • Residències: centres de dia, residències geriàtriques.
 • Escoles bressol i centres educatius.
 • Hotels, albergs, pensions, càmpings.
 • Particulars.

Personalització de la nostra gestió, davant la situació única de cada client:

 • Inspecció inicial per classificar la plaga i detectar zones de risc, deficiències estructurals, mals hàbits…
 • Pla de acció: pla de treball, mesures de seguretat, calendari de visites, marcatge sobre plànols de la instal·lació a tractar, registres y fitxes de seguretat dels plaguicides.
 • Informe d’avaluació del programa: resultats dels seguiments i proposta de modificacions.

A CÈNTRIC comptem amb un Biòleg especialitzat.

 • Identificar taxonòmicament els organismes, conèixer el seu comportament i els factors que afavoreixen la plaga.
 • Mantenir un tracte personalitzat i proper amb els nostres clients.
 • Obtenció de un resultat final satisfactori, en base al tractament més adient.

La seva tranquil·litat, el premi a la nostra gestió amb tractaments sostenibles

Política de Qualitat

La Gerència, com a màxima responsable de la gestió de l’empresa SANIAM CÈNTRIC SANITAT AMBIENTAL, persegueix l’excel·lència en el servei per a la millora de la competitivitat. Per això assumeix el compromís de millorar la seva Gestió de la Qualitat a través de l’elaboració i implantació d’un Sistema conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001(2015); així com mantenir i millorar contínument l’eficàcia del mateix amb l’objectiu d’aconseguir un servei de qualitat, la satisfacció del client i afavorir la millora contínua.

Per tot això, la Gerència assumeix la responsabilitat de complir amb tots els requisits legals aplicables i perquè així sigui:

 • Defineix, elabora i implanta un Manual de Gestió en revisió contínua;
 • Assigna els recursos necessaris perquè tots els processos descrits en el Manual de Gestió es duguin a terme tal i com en ell es descriuen;
 • Capacitar el personal per afavorir el compliment dels requisits aplicables;
 • Defineix, revisa i modifica, si és necessari, tots els processos per millorar el projecte empresarial;
 • S’assegura que el Manual de Gestió és conegut i entès per tots els treballadors de SANIAM CÈNTRIC SANITAT AMBIENTAL;
 • Considera els requisits dels clients i té en compte la seva satisfacció;
 • Vetlla pel compliment i eficàcia del Sistema de Gestió.

27-02-2024
Ricard Fontané Costa.

CÈNTRIC va néixer fa 25 anys. Des de llavors hem anat creixent i actualment ens avalen més de 2000 clients a les províncies de Girona i Barcelona.

SERVEIS CÈNTRIC