Els rosegadors a l’hivern

Els dies es van escurçant i arriba el fred. Les rates i els ratolins s’acosten i poden entrar a les nostres llars, naus i locals buscant refugi i aliment.

La presència d’aquests rosegadors pot portar nombroses bactèries i malalties, el que pot posar en risc la nostra salut. Cal evitar-ho posant els mitjans necessaris per evitar també les destrosses que poden fer, com provocar un incendi al rosegar els cables, fer malbé material, contaminar aliments, salts d’alarmes…

Tenen els ossos molt flexibles, el que els hi permet entrar per forats molt petits, son molt àgils i salten molt enlaire. S’adapten amb molta facilitat als entorns i es poden moure perfectament a la foscor. Son incansables, un ratolí pot caminar un kilòmetre al dia buscant aliment i el millor lloc on fer el niu. La seva curiositat els fa uns grans exploradors i busquen constantment fonts d’aliment i refugi. Es reprodueixen en gran quantitat pel que, una petita població de rates o ratolins es pot convertir en una plaga de dimensions considerables  en poc temps.

Podem intentar evitar que entrin al nostre entorn tenint cura de tancar portes i finestres sempre que sigui possible, tapar forats i esquerdes que sospitem que comuniquen amb l’exterior o amb el clavegueram i minimitzar que tingui accés a aliments o a l’aigua.

 

Com detectar-los

  • Material rosegat: estant constantment rosegant tant per menjar, com per fer el niu, com per desgastar les dent que tenen un creixement constant.
  • Marques de brutícia: Les rates solen deixar rastres de brutícia pels llocs on passen habitualment.
  • També podeu veure excrements a les zones on passen o viuen.
  • Pudor: Les rates deixen una forta olor (sobretot de l’orina) que és molt característica.
  • I evidentment, si els hem vist movent-se per casa o per l’empresa.

Si heu detectat la seva presència o sospiteu que poden haver entrat a la vostra llar o negoci, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Com a professionals del control de plagues, buscarem la millor solució a cada situació.