1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL S.L. us informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar, mitjançant aquest lloc  web, així com les que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers titularitat de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL, les dades consten a l’encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol · liciti, i, si s’escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor les seves necessitats i  gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com a poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL, a través de qualsevol mitjà, fins i tot l’electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que Vostè demana. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL li els serveis o li faciliti els productes que sol · liciti.

El consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a la direcció de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL o per mitjà del correu electrònic info@centricplagues.com.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als fitxers de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL

Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL a l’adreça indicada a l’inici oa l’adreça de correu electrònic info@centricplagues.com.

3. MESURES DE SEGURETAT

SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari.

4. ÚS DE COOKIES

Les “cookies” constitueixen una eina utilitzada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris.

Les “cookies” són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari, consistents en fitxers de text que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les “cookies” tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en aquesta pàgina.

La finalitat de les “cookies” de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·li en el seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del lloc web pot disminuir.

Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

Els “logs” són uns arxius emmagatzemats al servidor de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que heu demanat. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar en el menor termini possible.

5. MENORS D’EDAT

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL sol · licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L’ús d’aquest lloc web després d’aquests canvis, implica l’acceptació d’aquests.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.