On poden buscar les paneroles a la cuina comercial el seu refugi actiu?

La cuina comercial pot convertir-se en un entorn molt complex. En aquest entorn, les paneroles (principalment Blatella germanica) han trobat l’hàbitat ideal. Diagnosticar totes les fonts d’aquesta activitat d’insectes pot resultar difícil en cuines grans que tenen una infraestructura complexa i brinden més refugi.

Paneroles en una cuina comercial

A sota de les superfícies de treball, dins dels electrodomèstics o prop de la pica, són llocs que ofereixen condicions ambientals favorables per a les paneroles. La panerola alemanya, també coneguda com a panerola del cafè, panerola rossa…, és la reina de la cuina i manté ocupats els tècnics en plagues tant a l’estiu com a l’hivern.

Per a les cuines comercials, les qüestions poden ser molt complexes. Les fonts d’activitat de les cuques són més fàcils de trobar en habitacions més petites amb menys equipament i infraestructura simple que en cuines grans com restaurants, hotels, hospitals, etc… En aquest cas serà més complicat trobar tots els refugis actius, però podreu identificar certs llocs on és més probable trobar-los. El monitoratge regular d’aquestes àrees pot ajudar a controlar les paneroles amb èxit.

Llocs amb menjar

Les cuines i els forns, així com qualsevol superfície per cuinar, també són llocs probables on les paneroles poden deambular a causa dels dipòsits de menjar i greix. Es recomana revisar la part inferior dels marcs d’ acer inoxidable d’ aquests electrodomèstics a la recerca d’ esquerdes o forats, inspeccionar les rodes i potes dels forns i altres electrodomèstics de cuina i caixes de connexions elèctriques, i mirar darrere dels gabinets, sòcols i rajoles. Revisar els panells d’ acer inoxidable de les parets.

Llocs amb humitat

La panerola alemanya necessita aigua, s’hauran de revisar els punts amb fàcil accés a l’aigua. S’ han de revisar la part de sota les aigüeres, connexions d’ aigua, protectors d’ esquitxades, esquerdes i cavitats, en fissures darrere dels sòcols, etc. També presteu atenció als rentaplats i a les carcasses del motor, així com a la part inferior i posterior dels frigorífics i congeladors, ja que tots ells requereixen una inspecció igualment minuciosa.

Refugi

Les paneroles alemanyes prefereixen superfícies naturals de fusta, paper i cartró. Per això és bona idea buscar-los en prestatgeries, armaris i bases de fusta per comprovar si hi ha activitat en aquestes zones.

S’ han de revisar les caixes que s’ emmagatzemen al terra de la cuina i el rebost, igual que les caixes que mostrin signes de contacte amb aigua o taques.

Revisar punts d’ accés difícil

Algunes àrees de difícil accés, que requereixen temps i esforç per inspeccionar i tractar, solen ser la font de repetides infestacions de cuques a les cuines comercials:

Esquerdes a les parets: és més probable que les paneroles s alemanyes es trobin a les esquerdes de les parets darrere de les aigüeres, les línies de la cuina i les àrees de rentat de plats, especialment on les parets estan humides o malmeses. És important prendre’s el temps per revisar i tractar minuciosament aquestes àrees, especialment si la infecció és crònica o greu.

Caixes de connexions elèctriques: a les paneroles els agraden els espais càlids i tancats, per la qual cosa les caixes de connexions i el cablejat elèctric són freqüents, especialment a sota i darrere de les taules i en el cablejat de la cuina. Els panells de la caixa de connexions s’ han de retirar per verificar l’ activitat i tractar segons sigui necessari, generalment utilitzant productes de pols residual.

Fals sostre: Els sostres suspesos no solen ser la primera opció per a les cuques, però una població excessiva de cuques o unes mesures de control deficients poden empènyer les cuques contra el sostre. Les zones d’ activitat més probables són la cuina i damunt del rentaplats.

Una bona comunicació amb el personal de la cuina és imprescindible per a un control exitós de les cuques. La forma més ràpida de determinar l’origen de l’activitat és preguntar al personal de la cuina on veuen i han vist. En general, el refugi actiu no estarà lluny d’aquests llocs.