Informació

Carrer del Ter, 31

17165 – La Cellera de Ter (Girona)

info@centricplagues.com
www.centricplagues.com

Contacti amb nosaltres

Accepto la Política de Privadesa

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament la titularitat del qual pertany a SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL amb CIF B17758095 i domicili social situat al C/ TER 31, 17165 LA CELLERA DE TER, (GIRONA), i que tot seguit es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin, s’informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències internacionals que SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL té previst dur a terme:

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies

Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de la persona interessada

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d’accés. rectificació, limitació del tractament, supressió (‘dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal C/ TER 31, 17165 LA CELLERA DE TER. (GIRONA) o al correu electrònic info@centricplagues.com. Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Les dades identificades amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt

Mitjançant l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL.

2 + 2 = ?