Metodologia

 • Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
  Identificació de la plaga.
  Localització del focus del problema.
  Elecció del tipo de tractament més adient.
  Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte anual: tractament amb revisions i seguiment periòdic d’incidències durant un any.

Tipus de tractament

Existeixen diversos sistemes de lluita contra rosegadors, per el que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb esquers raticides per ingestió

 • No requereix tancar la zona a tractar, ni retirar els aliments, ni fer-ho de nit.
 • No es un producte tòxic i és altament efectiu.
 • Variació periòdica de la matèria activa del producte per evitar problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.
 • Utilització de raticides anticoagulants d’última generació. Aquests productes son d’efecte lent per evitar . la immunització i la putrefacció dels rosegadors. L’efecte lent del producte és també una mesura de seguretat per si hi hagués una ingestió accidental per part d’una persona o animal domèstic.
 • El raticida conté una substància amargant anomenada BITREX que ajuda a prevenir qualsevol possibilitat d’una ingestió per part de l’home.
 • El producte es col•loca en caixes de seguretat dissenyades específicament per aquest us en els llocs de pas i amagatalls dels rosegadors i sempre fora de l’abast del públic.
 • Per portar un control exhaustiu de la població de rosegadors i detectar immediatament una possible re infestació, és molt recomanable efectuar inspeccions periòdiques.

Tractament amb aparells de captura

 • Utilització d’aparells de captura amb atraient alimentari.
 • Disposem de diversos tipus d’aparells de captura( captura i mort immediata per un impacte físic, captura sense mort, per retirada de l’animal viu…). Triarem els més adients a cada zona i circumstància.
 • Revisió periòdica dels aparells i substitució si es necessari de l’atraient.
 • No requereix tancar la zona a tractar, ni retirar els aliments, ni fer-ho de nit.