Puça

Ordre: Siphonaptera.
Família: Pulicidae.

Característiques generals

Són petits insectes neòpters (sense ales), paràsits externs que viuen de la sang dels mamífers. Es coneixen unes 1.900 espècies. Tenen el cos comprimit lateralment, la qual cosa els permet desplaçar-se amb facilitat entre els pèls de l’hoste. Tenen les potes llargues i les posteriors estan adaptades per el salt. Les puces es consideren els millors saltadors entre els animals, en relació amb la seva grandària corporal.

On els podem trobar

Les puces adultes necessiten alimentar-se. Normalment es troben associades a animals domèstics i de granja, arribant a afectar a l’home. Una vegada a dins de l’habitatge, les podem veure amagades a sòcols, llits, llençols i esquerdes de les habitacions.

Com els controlem

Primer mirem d’ establir un diagnòstic de la situació per tal de confirmar que es tracti de puces i localitzar les zones on s’hi troben. Es poden realitzar diferents tipus de tractaments: tèrmics, químics, o mixtes. D’aquesta manera, tractem totes i cadascuna de les zones on es poden amagar i allà on hi ha evidències de la seva presència (llits, sòcols, falsos sostres, matalassos, etc.).

Importància sanitària

Les puces transmeten malalties diverses, com el tifus, la pesta bubònica, o les tènies. Per altra part, la seva saliva pot arribar a provocar una reacció al·lèrgica a la persona picada.