Metodologia

 • Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
  Identificació de la plaga.
  Localització del focus del problema.
  Elecció del tipus de tractament més adient.
Puça

Tipus de tractament

Existeixen diversos sistemes de lluita contra les puçes, per el que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

 • El tractament és realitza mitjançant polvorització, aerosols o  espolvoreig que s’aplicarà als amagatalls i a les àrees sensibles i de pas dels insectes.
 • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.
 • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.