Control de plagues a Olot

A Centric tenim present que el més important és la plena satisfacció dels clients en relació amb els serveis que oferim de control de plagues a Olot. Per això a cada client li donem la següent informació:

  • Un informe de la inspecció inicial on s’estableixen les zones de risc, les deficiències estructurals i els mals hàbits, entre d’altres dades.
  • Un informe del pla d’acció que conté el pla de treball, les mesures de seguretat, el calendari de visites, els mapes de la instal · lació a tractar, els registres i fitxes de seguretat dels plaguicides, etc.
  • Un informe d’avaluació del programa amb els resultats dels seguiments i les propostes de modificacions.

No esperi més i consulti’ns sense compromís.


Centric presta servei de control de plagues a Olot, el servei està inclòs dins l’àrea de control de plagues a La Garrotxa (província de Girona) en el codi postal 17800. Proporciona servei de control de plagues a una població de 33.589 olotins.

El servei de control de plagues Olot es presta prop de control de plagues Girona, control de plagues Figueres, control de plagues Lloret de Mar, control de plagues Barcelona.

Desinfeccions a Olot

Si busca una empresa seriosa, responsable i que compleixi fidelment amb els requeriments i exigències de cada client en matèria de desinfeccions a Olot, pot comunicar-se amb la nostra companyia Centric.

Estem especialitzats en:

  • Control de plagues.
  • Fumigacions.
  • Desinsectacions.
  • Control de tèrmits.
  • Desinfecciones.

Complim amb tots els requisits exigits per les normes que regulen la nostra activitat, tant en la utilització de productes químics com en la reglamentació dels treballadors, el que ens permet oferir un servei garantit i segur.

Comuniqueu amb nosaltres i li resoldrem totes les inquietuds que tingui.

Centric presta servei de desinfeccions a Olot, el servei està inclòs dins l’àrea de desinfeccions a La Garrotxa (província de Girona) en el codi postal 17800. Proporciona servei de desinfeccions a una població de 33.589 olotins.

El servei de desinfeccions Olot es presta a prop de desinfeccions Girona, desinfeccions Figueres, desinfeccions Lloret de Mar, desinfeccions Barcelona.

Serveis de control de plagues i fumigacions a Olot i la comarca de la Garrotxa

Empresa de Fumigacions a Olot

A Centric fem nostres treballs de fumigacions a Olot amb el degut compliment dels requisits que exigeix ​​la Generalitat de Catalunya com ho és la inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides AMB amb el núm. º GI0016SA.

Tota la nostra plantilla de treballadors està àmpliament qualificada i carnetizada per a la manipulació de plaguicides (carnet DDD), tenint en compte que només fem servir plaguicides homologats i registrats pel Ministeri de Sanitat i Consum i la Direcció General de la Salut Pública.

Comuniqueu amb nosaltres i permeti’ns ajudar a exterminar aquestes plagues molestes que poden afectar la seva salut.

Centric presta servei de fumigacions a Olot, el servei està inclòs dins l’àrea de fumigacions a La Garrotxa (província de Girona) en el codi postal 17800. Proporciona servei de fumigacions a una població de 33.589 olotins.

El servei de fumigacions Olot es presta a prop de fumigacions Girona, fumigacions Figueres, fumigacions Lloret de Mar, fumigacions Barcelona.

Exterminar Tèrmites a Olot

La nostra empresa Centric compta amb personal qualificat per al control de plagues i tèrmits a Olot. Fem servir productes acords per a cada cas i aptes per a la salut.

Respecte als tèrmits podem dir el següent:

Com les controlem
Per controlar aquesta plaga és molt important establir un diagnòstic previ de la situació i la magnitud de la plaga per poder confirmar si es tracta de termites. És imprescindible també determinar de quina subespècie es tracta per poder escollir el tractament més adequat. Comptem amb l’ajuda de radars amb sensors de moviment, humitat i temperatura per delimitar la zona afectada.

Hi ha dos sistemes per controlar aquests insectes. Triarem el que millor s’adapti a cada cas:

Trampes que contenen un atraient específic.
Injecció d’insecticida en la fusta afectada i en el perímetre.
Importància sanitària

Els tèrmits poden danyar estructuralment els habitatges depenent de la naturalesa de l’estructura principal de l’edifici, fins i tot poden provocar que els pisos s’enfonsin.
Fan galeries interiors i gairebé no generen forats (a diferència del corc, per exemple).
No ho dubti, truqui’ns, sabem tot sobre els tèrmits i com controlar-les.

Centric presta servei de termites a Olot, el servei està inclòs dins l’àrea de tèrmits a La Garrotxa (província de Girona) en el codi postal 17800. Proporciona servei de termites a una població de 33.589 olotins.

El servei de tèrmits Olot es presta prop de tèrmits Girona, tèrmits Figueres, tèrmits Lloret de Mar, tèrmits Barcelona.

Empresa de Desinsectacions a Olot

La nostra empresa Centric compta amb personal qualificat per al control de plagues i tèrmits a Olot. Fem servir productes acords per a cada cas i aptes per a la salut.

Respecte als tèrmits podem dir el següent:

Com les controlem
Per controlar aquesta plaga és molt important establir un diagnòstic previ de la situació i la magnitud de la plaga per poder confirmar si es tracta de termites. És imprescindible també determinar de quina subespècie es tracta per poder escollir el tractament més adequat. Comptem amb l’ajuda de radars amb sensors de moviment, humitat i temperatura per delimitar la zona afectada.

Hi ha dos sistemes per controlar aquests insectes. Triarem el que millor s’adapti a cada cas:

Trampes que contenen un atraient específic.
Injecció d’insecticida en la fusta afectada i en el perímetre.
Importància sanitària

Els tèrmits poden danyar estructuralment els habitatges depenent de la naturalesa de l’estructura principal de l’edifici, fins i tot poden provocar que els pisos s’enfonsin.
Fan galeries interiors i gairebé no generen forats (a diferència del corc, per exemple).
No ho dubti, truqui’ns, sabem tot sobre els tèrmits i com controlar-les.

Centric presta servei de termites a Olot, el servei està inclòs dins l’àrea de tèrmits a La Garrotxa (província de Girona) en el codi postal 17800. Proporciona servei de termites a una població de 33.589 olotins.

El servei de tèrmits Olot es presta prop de tèrmits Girona, tèrmits Figueres, tèrmits Lloret de Mar, tèrmits Barcelona.