Control de plagues a Girona

A Centric Plagues tenim present que el més important és la plena satisfacció dels clients en relació amb els serveis que oferim de control de plagues a Girona. Per això a cada client li donem la següent informació:

 • Un informe de la inspecció inicial on s’estableixen les zones de risc, les deficiències estructurals i els mals hàbits, entre d’altres dades.
 • Un informe del pla d’acció que conté el pla de treball, les mesures de seguretat, el calendari de visites, els mapes de la instal·lació a tractar, els registres i fitxes de seguretat dels plaguicides, etc.
 • Un informe d’avaluació del programa amb els resultats dels seguiments i les propostes de modificacions.


No esperi més i consulti’ns sense compromís.

Cèntric presta servei de control de plagues a Girona, el servei està inclòs dins l’àrea de control de plagues a la comarca del Gironès (província de Girona). Proporciona servei de control de plagues a una població de 96.236 gironins.

El servei de control de plagues Girona es presta a prop de control de plagues a Olot, control de plagues a Figueres, control de plagues a Lloret de Mar, control de plagues  a Barcelona.

Desinfeccions a Girona

Si busca una empresa de control de plagues i fumigacions seriosa, responsable i que compleixi fidelment amb els requeriments i exigències de cada client en matèria de desinfeccions a Girona, pot comunicar-se amb la nostra companyia Cèntric Plagues.

Estem especialitzats en:

 • Control de plagues.
 • Fumigacions.
 • Desinsectacions.
 • Control de tèrmits.
 • Desinfeccions.

Complim amb tots els requisits exigits per les normes que regulen la nostra activitat, tant en la utilització de productes químics com en la reglamentació dels treballadors, el que ens permet oferir un servei garantit i segur.

Comuniqueu amb nosaltres i li resoldrem totes les inquietuds que tingui.
Cèntric Plagues presta servei de desinfeccions a Girona, el servei està inclòs dins l’àrea de desinfeccions a la comarca del Gironès (província de Girona). Proporciona servei de desinfeccions a una població de 96.236 gironins.
El servei de desinfeccions a Girona es presta a prop de desinfeccions a  Olot, desinfeccions a Figueres, desinfeccions a Lloret de Mar, desinfeccions a Barcelona.

Serveis de control de plagues i fumigacions a Girona i la comarca del Gironès

Empresa de Fumigacions a Girona

A Cèntric Plagues fem els nostres treballs de fumigacions a Girona amb el degut compliment dels requisits que exigeix ​​la Generalitat de Catalunya com ho és la inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides AMB amb el núm. º GI0016SA.

Tota la nostra plantilla de treballadors està àmpliament qualificada i carnetizada per a la manipulació de plaguicides (carnet DDD), tenint en compte que només fem servir plaguicides homologats i registrats pel Ministeri de Sanitat i Consum i la Direcció General de la Salut Pública.

Comuniqueu amb nosaltres i permeti’ns ajudar a exterminar aquestes plagues molestes que poden afectar la seva salut.

Cèntric presta servei de fumigacions a Girona, el servei està inclòs dins l’àrea de fumigacions a la comarca del Gironès (província de Girona). Proporciona servei de fumigacions a una població de 96.236 gironins.

El servei de fumigacions a Girona es presta a prop de fumigacions a Olot, fumigacions a Figueres, fumigacions a Lloret de Mar, fumigacions a Barcelona.

Exterminar Tèrmites a Girona

La nostra empresa Cèntric Plagues compta amb personal qualificat per al control de plagues de tèrmits i corcs a Girona. Fem servir productes acords per a cada cas i aptes per a la salut.

Respecte als tèrmits podem dir el següent:

Com controlem les plagues de tèrmits i corcs?
Per controlar aquesta tipus de plaga és molt important establir un diagnòstic previ de la situació i la magnitud de la plaga per poder confirmar si es tracta de termites o corcs. És imprescindible també determinar de quina subespècie es tracta per poder escollir el tractament més adequat. Comptem amb l’ajuda de radars amb sensors de moviment, humitat i temperatura per delimitar la zona afectada.

Hi ha dos sistemes per controlar aquests insectes. Triarem el que millor s’adapti a cada cas:

 • Trampes que contenen un atraient específic.
 • Injecció d’insecticida en la fusta afectada i en el perímetre.
 • Importància sanitària

Els tèrmits poden danyar estructuralment els habitatges depenent de la naturalesa de l’estructura principal de l’edifici, fins i tot poden provocar que els pisos s’enfonsin.
Fan galeries interiors i gairebé no generen forats (a diferència del corc, per exemple).
No ho dubti, truqui’ns, sabem tot sobre els tèrmits i com controlar-les.

Cèntric Plagues presta servei de termites a Girona, el servei està inclòs dins l’àrea de tèrmits a la comarca del Gironès (província de Girona). Proporciona servei de termites a una població de 96.236 gironins.

El servei de termites Girona es presta a prop de extermini de tèrmits a Olot, extermini de tèrmits a Figueres, extermini de tèrmits a Lloret de Mar, extermini de tèrmits a Barcelona.

Empresa de Desinsectacions a Girona

A la nostra empresa Cèntric Plagues treballem per satisfer les necessitats dels clients en matèria de control de plagues i desinsectacions a Girona.

Comptem amb les eines, els productes químics i els equips necessaris i adequats per controlar i eliminar:

 • Escarabats.
 • Blatella germànica.
 • Blatta orientalis.
 • Periplaneta americana.
 • Insectes voladors.
 • Mosques.
 • Vespes.
 • Arnes.
 • Formigues.
 • Xinxes.
 • Peixos de plata.
 • Paparres.


Comuniqui amb nosaltres avui mateix sense compromís i pregunteu-nos pels nostres serveis de desinsectacions a Girona, costos i tot el que requereixi saber per decidir-se per la nostra empresa Cèntric Plagues.
Cèntric presta servei de desinsectacions a Girona, el servei està inclòs dins l’àrea de desinsectacions a la comarca del Gironès (província de Girona). Proporciona servei de desinsectacions a una població de 96.236 gironins.
El servei de desinsectacions Girona es presta a prop de desinsectacions a Olot, desinsectacions a Figueres, desinsectacions a Lloret de Mar, desinsectacions a Barcelona.