legionella

Ordre: Legionellales.
Família: Legionellaceae. 

Característiques generals

El gènere Legionella, agrupa bacteris Gramnegatius, aerobis estrictes, amb forma de bacil i un flagel per desplaçar-se. Viuen en aigües estancades amb característiques de temperatura (25ºC-42ºC), matèria orgànica i oxigen concretes.

Dins d’aquest gènere existeixen 48 espècies i un total d’uns 78 serotips. Algunes de les espècies de legionel·la poden infectar a humans. L’espècie més important en aquest aspecte és Legionella pneumophila per les seves implicacions mèdiques.

On els podem trobar

La font més gran de contagi és el sistema de distribució d’aigües calentes sanitàries, amb acumulació i retorn, d’instal·lacions d’ús col·lectiu amb dutxes. També es consideren d’alt risc les torres de refrigeració, condensadors evaporatius, humidificadors, spas i instal·lacions termals.

Altres instal·lacions que també suposen un risc, són totes les que utilitzin aigua i generin aerosols, com fonts ornamentals, sistemes d’aigües contra incendis, sistemes d’aigua calenta sense acumulació ni retorn i sistemes d’aigua freda (xarxa, dipòsits, escalfadors, cisternes, pous, etc…..)

Com les controlem

La nostra Divisió de Tractaments de l’Aigua, està especialitzada en Tractaments Anti-Legionel·la, desenvolupant els següents:

  • Serveis de Control i Higiene en Circuits de Refrigeració, en aigua freda pel consum humà i aigua calenta sanitària (Segons RD 865/2003 – RD 140/2003 i RD 354/2004).
  • Serveis de Control i Higiene en circuits de refrigeració (Segons Annex 4 del RD 865/2003 i RD 354/2004).
  • Serveis de Control i Higiene en aigua calenta sanitària (ACS), aigua freda per a consum humà (AFCH) i altres circuits d’aigua amb sistema d’agitació constant (banyeres de hidromassatges, spas, piscines, jacuzzis i altres, segons Annex 3 RD 865/2003, RD 140/2003 i RD 354/2004)

Importància sanitària

A partir del seu hàbitat aquàtic, la legionel·la arriba a l’aparell respiratori de la persona per inhalació o microaspiració.
La infecció per legionel·la es denomina legionel·losis, podent presentar-se com una malaltia febril, bé de caràcter lleu i sense focalització pulmonar denominada febre de Pontiac, o bé de caràcter sever com una pneumònia atípica denominada malaltia del legionari. Pot portar a complicacions pulmonars i els seus símptomes són: fatiga, dificultat per respirar i a vegades diarrea o dolors musculars.