Metodologia

 • Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
  Identificació de la plaga.
  Localització del focus del problema.
  Elecció del tipus de tractament més adient.
  Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte amb revisions i seguiment periòdic d’incidències

Primer de tot dir que les abelles són molt beneficioses, ja que s’ha demostrat que són les responsables d’una part molt important de la pol·linització dels arbres fruiters, plantes de verdures i llegums i també de les flors de tot planeta.

Les abelles de la mel o Apis mellifera , són una espècia protegida y el primer que cal fer en cas de detectar-les és avisar a un apicultor que s’emportarà l’eixam sense causar cap mal a la colònia. Si això no es possible, és on caldrà que intervinguem nosaltres per eliminar la colònia.

Les vespes  i les abelles, si bé no solen ser una plaga pròpiament dita moltes vegades són una molèstia o també gran problema a causa de la seva agressivitat quan es veuen atacades.

Tipus de tractament

Existeixen diversos sistemes de lluita contra les vespes i abelles, pel que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament amb trampes de captura

 • Utilització de trampes de captura amb atraients específics.
 • Aquestes trampes no contenen cap mena d’insecticida.
 • No requereix tancar la zona a tractar, ni  retirar els aliments, ni fer-ho de nit.
 • No crea problemes d’immunitat.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

 • El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig que s’aplicarà a les àrees sensibles a aturar-se els insectes i a possibles llocs de nidificació.
 • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.
 • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.