Metodologia

 • Inspecció inicial per un biòleg especialitzat.
  Identificació de la plaga.
  Localització del focus del problema.
  Elecció del tipus de tractament més adient.
  Elecció modalitat del tractament: Tractament de xoc o contracte amb revisions i seguiment periòdic d’incidències.

Tipus de tractament

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els mosquits, pel que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Control larvicida de mosquits

 • Larvicida contra mosquits que crea una barrera física a la superfície de l’aigua que bloqueja el desenvolupament del cicle dels mosquits.
 • Afecta qualsevol estat larvari + pupes.
 • Dissuadeix les femelles que posin ous.
 • No és tòxic per a fauna i flora i respecta el medi ambient.
 • Els mosquits no desenvolupen resistència.
 • No afecta la potabilitat ni a la qualitat de l’aigua.
 • És innocu per a animals i humans en cas d’ingestió.
 • Eficaç sobre qualsevol aigua estancada, independentment de la càrrega orgànica.
 • No requereix tancar la zona a tractar.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.

Tractament amb Bacillus thuringiensis

 • El tractament és realitza mitjançant aquest bacil que elimina les larves i així evitem o reduïm la presència de mosquits adults..
 • Espolvoreig d’aquest producte a les zones de posta d’ous dels mosquits.
 • No requereix tancar la zona a tractar.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.

Tractament amb repel·lents naturals

 • El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig d’un producte natural repel·lent per evitar que els mosquits s’acostin a la zona a protegir.
 • El producte s’aplicarà a les àrees o a prop de les zones on volem que no hi hagi mosquits.
 • No requereix tancar la zona a tractar.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.

Tractament amb trampes lumíniques

 • Utilització de trampes de captura amb atraient lumínic i dotats d’una planxa adhesiva que permet atrapar l’insecte. El principi d’aquest mètode es l’atracció dels insectes per la llum ultraviolada dels fluorescents.
 • Disposem de diversos tipus d’aparell de captura. Triarem els més adients a cada zona i circumstància.
 • Revisió periòdica dels aparells, substitució si es necessari de la planxa adhesiva i atraients. És recomanable substituir els fluorescents a l’inici de la temporada de calor.
 • No requereix tancar la zona a tractar, ni  retirar els aliments.
 • No crea problemes d’immunitat.

Tractament amb trampes de captura

 • Utilització de trampes de captura amb atraients específics.
 • Aquestes trampes no contenen cap mena d’insecticida.
 • No requereix tancar la zona a tractar, ni  retirar els aliments.
 • No crea problemes d’immunitat.

Tractament amb insecticides d’acció per contacte

 • El tractament és realitza mitjançant polvorització o  espolvoreig que s’aplicarà a les àrees sensibles a aturar-se els insectes i possibles entrades de l’exterior.
 • Requereix tancar la zona a tractar, retirar els aliments i té un termini de seguretat que cal respecta abans de tornar a entrar a la zona afectada.
 • No són productes tòxics, són productes plaguicides amb catalogació màxima de nocius i són altament efectius.
 • No crea problemes d’immunitat.
 • Tractament puntual o contracte anual: inspecció inicial, tractament de xoc i seguiment periòdic.