Panerola Alemanya Blatella germanica

Aspecte: També anomenada panerola del cafè. Presenta dues línies fosques sobre el cap. Mesuren al voltant d’entre 15- 20 mm de longitud i presenten dues ales (tot i que no volen).

Hàbitat i comportament: En general, és d’hàbit nocturn i s’amaga en escletxes durant el dia. No obstant això, en cas de veure’n de dia, segurament és perquè o bé n’hi ha moltes, o bé no hi ha prou aliment o humitat i es veu forçada a sortir. Sol estar en àrees properes a focus d’humitat i aliments. Prefereix superfícies de fusta abans que les metàl·liques. És molt mòbil i resistent (els adults poden viure més d’un mes sense menjar; dues setmanes si tampoc no disposen d’aigua).

Cicle biològic: És la panerola que més es reprodueix. Pot completar el seu cicle (des de la fase d´ou a la d’adult) en uns 40 dies. Presenta 5-7 mudes. Els mascles solen viure uns 128 dies, mentre que les femelles en viuen 150 aproximadament. L’ooteca es fa als 2-4 dies posteriors a la còpula, i la femella la duu durant uns 15 dies. Després la deixa en escletxes o en altres refugis. De l’ooteca surten uns 35 ous. La seva Tª òptima és de 33 ºC.

Importància sanitària i riscos: Aquesta espècie és considerada com el paradigma de plaga que afecta les instal·lacions de manipulació d’aliments, bars, restaurants, hotels i habitatges. És reservori de gran quantitat d’agents patògens (bacteris, virus, helmints), essent una espècie de gran importància sanitària.

Cercador d’Espècies

DES DE CÈNTRIC OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS A QUALSEVOL LLOC ON CALGUI UN CONTROL DE PLAGUES PROFESSIONAL