Grill domèstic Acheta domesticus

Aspecte: El grill domèstic arriba a mesurar entre 25-30 mm i les seves antenes arriben a aconseguir la longitud del seu cos. Té el cos esvelt i cilíndric igual que el grill campestre, però és lleugerament més gran i de color més clar (marró groguenc amb franges fosques al cap i abdomen). Les seves ales, que tenen tant el mascle com la femella, cobreixen l’abdomen i excedeixen el seu propi cos finalitzant en dos espines.

Hàbitat i comportament: És una espècie d’insecte ortòpter estès a tot el món. Busca temperatures calentes, la qual cosa el porta a ocupar edificis i habitatges d’éssers humans. A l’exterior els trobarem en zones on abundin escombraries. La seva activitat és majoritàriament nocturna i crepuscular mantenint-se ocult durant el dia.

Cicle biològic: La femella posa 30 ous els quals han d’incubar durant dues setmanes. El grill tarda 7 setmanes en ser adult i passa per 7 mudes al llarg de la seva etapa de creixement.

Importància sanitària i riscos: Pot transportar gèrmens patògens causants de malalties i contaminar els aliments amb els que entrin en contacte. Pot danyar la roba, catifes, paper, cuir…

Cercador d’Espècies

DES DE CÈNTRIC OFERIM ELS NOSTRES SERVEIS A QUALSEVOL LLOC ON CALGUI UN CONTROL DE PLAGUES PROFESSIONAL