Ordre: Phthiraptera.
Subordre: Anoplura.

Característiques generals

Un dels grups més coneguts per l’impacte en l’ésser humà i altres mamífers, és el que pertany al subordre Anoplura. Són els anomenats polls, que actuen com a ectoparàsits freqüents en l’home i s’alimenten de la seva sang.

Entre les espècies més freqüents de polls, destaquen:

  • Pediculus humanus corporis (poll del cos).
  • Pediculus humanus capitis (poll del cap).
  • Pthirus pubis (poll púbic o “ladilla”).

On els podem trobar

Els polls els podem trobar a diferents llocs, entre els quals destaquen el cuir cabellut, sobretot darrera de les orelles i a la part posterior del cap. Enganxa els seus ous als cabells a prop de la base. També els podem trobar a la roba, per exemple, però a les zones que estan més en contacte amb la pell.

Com els controlem

La millor manera de tractar els polls, és tractar la persona afectada i qualsevol tipus de roba que estigui en contacte amb la mateixa.

Importància sanitària

Els polls piquen i succionen sang. La seva picada produeix irritació, i en rascar es poden donar infeccions cutànies diverses. El poll del cos pot transmetre el tifus i febres recurrents.