Metodologia

 • Inspecció tècnica per un biòleg especialitzat, fent servir un radar detector de moviment específic per la detecció de tèrmits.
  Identificació de la plaga.
  Elecció del tipus de tractament més adient.

Tipus de tractament

Existeixen diversos sistemes de lluita contra els tèrmits, depenent de l’espècie que provoca l’afectació, per al que valorarem la situació i triarem el tractament més adient a cada entorn i circumstància.

Tractament ecològic amb el Sistema Sentritech

 • Sistema innovador en la lluita contra els tèrmits subterranis, basats en la difusió d’un esquer insecticida a la totalitat d’individus de la colònia : el hexaflumurón.
 • El Hexaflumurón es un regulador de creixement dels insectes, que inhibeix la síntesis de quitina, principal component del exosquelet.
 • El hexaflumurón es un producte no tòxic i específic per insectes, sense efectes nocius pel medi ambient.
 • El tractament consta de quatre etapes: Inspecció tècnica, instal·lació d’estacions, control i eliminació de la colònia i manteniment.
 • Constantment s’adaptarà la metodologia SENTRITECH en funció de les característiques de la colònia de tèrmits (mida estimat, radi d’acció, nivell d’activitat, …) i de les particularitats de la construcció.
 • És l’únic sistema amb 5 anys de garantia que l’hi atorguem solidàriament l’aplicador del sistema SANIAM CENTRIC SANITAT AMBIENTAL SL, l’importador SANITRADE, SL i el desenvolupador i fabricant del sistema SENTRITECH DOW Agrosciences IBERICA .
 • El sistema SENTRITECH garanteix tant de material com sigui necessari durant el contracte, sense cap cost afegit.

Tractament químic

 • Tractament pel control dels tèrmits de la fusta seca.
 • Tractament basat en l’aplicació d’un producte químic específic en forma de gel que millora la penetració i la distribució del producte.
 • El tractament de l’interior de les bigues, es realitzarà mitjançant tacs injectors que es caracteritzen per contenir una vàlvula que evita el retrocés del producte una vegada injectat, garantint a cada moment la penetració del producte dins de la fusta i, per tant la correcta impregnació .
 • El tractament exterior de les bigues, es realitza mitjançant una impregnació del producte ja sigui amb polvorització o pinzellat.
 • La penetració del producte depèn en gran mesura de la pressió amb la qual s’apliqui, així és necessària l’ajuda de pistoles amb grups de pressió mecanitzada.
 • Amb la realització d’un tractament químic, no només eliminem qualsevol plaga activa del seu interior, sinó que prevenim que aquesta fusta sigui atacada mentre el producte romangui actiu.
 • Garantia de 5 anys.