Desinfecció permanent

Des de CÈNTRIC us oferim el servei de desinfecció permanent. Utilitzem un producte que es manté actiu durant un llarg període de temps, anul·lant de forma continuada el creixement de microorganismes (virus, bacteris i fongs) inclosos els Coronavirus.

El procés de desinfecció s’activa amb la llum i els seus efectes es mantenen actius durant períodes llargs de temps, prevenint possibles afectacions futures.

És un producte innocu, completament segur per la nostra salut i la del medi ambient.

Es pot aplicar a tot tipus d’instal·lacions i superfícies: hospitals, residències geriàtriques, hotels, bars i restaurants, oficines, locals comercials, establiments alimentaris, vials i mobiliari urbà, etc.

Des que es va reconèixer el primer brot per Coronavirus al sud de la Xina a finals de febrer del 2003, s’han utilitzat minerals semiconductors reforçats per la llum com a alternativa als desinfectants químics convencionals per combatre aquest virus i afavorir la salut humana i l’entorn.

Després de la recerca exhaustiva de minerals amb aquestes capacitats, les concentracions òptimes i sinergies d’aquests, s’obté aquest tractament líquid per a tot tipus d’instal·lacions, a base de minerals semiconductors innocus i no degradables, que en combinació amb una font lumínica (natural o artificial) elimina permanentment qualsevol tipus de virus, bacteri o fong. Així mateix, conté components per garantir l’adhesió d’aquests minerals i proporcionar una gran durabilitat del tractament.

Aquest desinfectant permet que en combinació de la llum (natural o artificial) s’activi la funció d’oxidació-reducció de la solució mineral aplicada, la qual produeix peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) destruint així qualsevol tipus de virus, bacteri o fong. De manera que les concentracions d’aquests microorganismes es redueixen dràsticament després de l’exposició al desinfectant durant 40 minuts.

La solució líquida cobreix els porus de totes les superfícies tractades, fent que aquests minerals hi quedin adherits. Això permet que la reacció es mantingui activa aconseguint inhibir posteriors afectacions.

El procés de desinfecció, per tant, s’activa amb la llum i els seus efectes es mantenen durant períodes llargs de temps des de la seva aplicació. És per això que, a diferència d’altres productes es pot mantenir sempre actiu anul·lant de forma permanent el creixement de virus o  bacteris. 

Es pot aplicar a tot tipus d’instal·lacions i superfícies sense variar la seva eficàcia, tant en espais públics oberts, com en instal·lacions i  equipaments tancats (hospitals, residències geriàtriques, hotels, bars i restaurants, oficines, locals comercials, vials, parcs, mobiliari urbà, etc). A més, resulta completament innocu pels animals i els éssers humans ja que no és tòxic i és totalment segur per la salut i pel medi ambient.