La importància de realitzar una desinfecció de xoc per Coronavirus

La desinfecció de xoc d’ambients i superfícies és especialment recomanable per empreses i organitzacions amb constant afluència de gent, i sobretot, en àrees on es té constància que hi ha hagut alguna persona amb Covid-19, ja que els bioaerosols generats per persones infectades a través de l’aparell bucal i respiratori contenen també aquest virus. Es tracta de petites partícules, sobretot de saliva, que s’emeten al esternudar, tossir i fins i tot parlar, i que passaran directament a adherir-se a les superfícies o bé suraran un temps per l’ambient.

Els bioaerosols poden entrar en contacte directe amb una altra persona; per exemple, amb aquella persona amb la qual s’està conversant; en contacte directe amb una superfície pròxima, per exemple, una taula de treball que quedarà contaminada; o poden quedar en suspensió a l’ambient durant un temps fins dipositar-se en alguna superfície, que també quedarà contaminada.

Sabem que el virus pot romandre actiu des de minuts fins a alguns dies a les superfícies, per tant, en el segon i tercer cas és on la desinfecció d’ambients i superfícies adquireix tot el sentit i es fa necessària en espais on hi hagi hagut una persona infectada.

Els desinfectants utilitzats són eficaços i segurs, i de reconeguda eficàcia contra virus, i específicament contra els coronavirus, així com també és determinant que la tècnica d’aplicació sigui l’adequada a la zona a tractar.

Es realitzarà una aplicació directa en superfícies accessibles per polvorització o mitjançant un drap d’un sol ús amb desinfectant, a totes aquelles superfícies accessibles directament per les persones (superfícies d’equips informàtics, de taules, cadires, poms de porta, armaris, i altre mobiliari accessible); o una aplicació indirecta en superfícies de difícil accés, mitjançant tècniques de nebulització en fred per a una bona distribució de l’aerosol desinfectant, arribant a racons, cantonades i zones de difícil accés que, per la ubiqüitat del virus, poden actuar de reservori. És important una bona distribució de la boira, el que implica utilitzar ventiladors addicionals per igualar la deposició del desinfectant en totes les superfícies.

El coronavirus és poc resistent als desinfectants, el que és important és que el desinfectant arribi a totes les superfícies a tractar. Realitzant aquesta desinfecció eliminarem la contaminació de totes les superfícies i així aconseguirem “posar el comptador a zero” en llocs on hi ha hagut un cas de coronavirus.

Pel que fa a la “durada” de la desinfecció, no hi ha protecció contra una reinfestació posterior a causa de la presència d’un nou malalt portador de Coronavirus. Haurem de tenir unes bones pràctiques preventives, estar atents al que ens diguin les autoritats sanitàries dia a dia, i entendre la importància d’una desinfecció adequada i professional que ajudarà, sens dubte, a la contenció de la pandèmia i tornar a disposar d’unes instal·lacions segures.