Es van iniciant les fases de desconfinament i la progressiva reactivació d’algunes activitats de la restauració, de manera que la higiene i la seguretat alimentària seran una de les grans prioritats de el sector de l’hostaleria. A falta, de moment, d’un protocol higienicosanitari oficial publicat, destaquem la guia Pautes d’higiene i seguretat alimentària contra el COVID-1 9 a treballar en empreses de restauració, elaborada pel Basque Culinary Center i Eurotoques.

A l’inici de la progressiva reactivació de les activitats comercials que estaven suspeses per l’actual crisi sanitària, la seguretat alimentària i la higiene seran unes de les grans prioritats per a la restauració en la nova normalitat, i requeriran unes mesures que afectaran tots els protocols de treball, tant a les sales com a la cuina, per evitar al màxim els riscos de contagi.

Fins al moment, no s’ha publicat una guia oficial de mesures higienicosanitàries específica per al sector restauració. No obstant això, el Basque Culinary Center i Eurotoques han elaborat, en base als coneixements actuals disponibles sobre el Covid-19, un document amb pautes d’higiene i seguretat alimentària contra el Covid-19 per treballar en empreses de restauració, d’interès per a professionals o estudiants de sector.

La guia es disposa en quatre apartats:

  1. Com es transmet el COVID-19 (Coronavirus)?
  2. Es transmet el COVID-19 pels aliments?
  3. Guia de bones pràctiques d’higiene per a les persones que treballaran en el sector de l’hostaleria.
  4. Que haurien de fer les empreses de restauració per començar a treballar després de la quarantena?

Algunes de les recomanacions que es detallen en el document són adquirir hàbits de treball que permetin mantenir la distància entre persones i la realització d’accions formatives. Recuperar la confiança amb bones pràctiques d’higiene i desinfecció adequades als riscos derivats de l’Covid-19 en el manteniment de superfícies, estris, espais i en la manipulació dels aliments.

Link al document