Des de CÈNTRIC us podem oferir el servei de desinfecció per eliminar tot tipus de virus incloent el virus de la grip i el coronavirus.

Podem desinfectar tots tipus de locals com ara hospitals, residències de gent gran, transport públic, supermercats, oficines, indústries, domicilis particulars, etc…

Disposem de diferents productes desinfectants contra bactèries, fongs i virus d’ampli espectre a base d’un sistema de diversos components que actuaran sobre els microorganismes que inactiven els seus àcids nucleics.

Aquests productes estan homologats i registrats per el Ministeri de Sanitat i Consum i la Direcció General de la Salut Pública i seran aplicats per el nostres tècnics degudament qualificats.

Triem el sistema de desinfecció i el producte més adient a cada circumstància.

Per més informació, contacteu amb nosaltres.