abelles

Ordre: Hymenoptera.
Família: Vespidae (vespes), Apidae (abelles).

Característiques generals

En aquest grup hi trobem tant les vespes com les abelles:
Les vespes piquen per defensar-se. Si ataquen en grup, poden fins i tot causar la mort de l’individu atacat, per la qual cosa s’ha de tenir molta cura amb aquests insectes. També poden provocar destrosses fruit de la construcció dels seus nius, que poden estar configurats per 6.000 individus aproximadament.

Pel que fa a les abelles, tant les solitàries (Colletes) com les que viuen en societats (Apis mellifera) i també els abellots (Bombus), són capaces de picar a l’home produint molt de dolor i amb reaccions més o menys greus en funció de la immunitat de la persona picada. .Algunes abelles poden provocar seriosos desperfectes en determinades estructures en el moment de fer els seus nius.

On les podem trobar

Tant les vespes com les abelles les podem trobar en medis urbans, tot i que,normalment, a l’exterior dels edificis. Ara, és molt possible trobar aquests insectes entre els mobles de casa, en falsos sostres, en els calaixos de les persianes, en cambres d’aire, etc. També, les podem trobar, tant en interiors com exteriors de naus industrials que treballen amb aliments( dolços sobretot).

Com les controlem

Disposem de diversos sistemes per controlar aquests insectes. Triarem el que millor s’adapti a cada cas :
Llums d’atrapament amb atraient lumínic.
Trampes que contenen un atraient específic.
Polvorització de productes per a l’eliminació dels insectes.
Polvorització de productes repel·lents.

Importància sanitària

Les vespes i les abelles són causa directa de picades a l’home i de vegades, poden ser fins i tot fatals. Això fa que calgui tenir molta cura si prop de la zona habitada proliferessin en gran nombre.